Кафедра хореографії

Кафедра хореографії займає певне місце в підготовці кадрів для сфери культури і мистецтв, як регіону, так і всієї України.

Навчання здійснюється на основі народно-сценічної хореографії, але в навчальний процес активно впроваджено дисципліни сучасної хореографії, що дає можливість надбання студентами вмінь та навичок різних видів та стилів хореографічного мистецтва. Оволодіння широким спектром хореографічної галузі знань дає можливість готувати універсальних танцівників, педагогів, професійних фахівців, які є затребувані на сучасному ринку праці.

 

До науково-педагогічного складу кафедри входять:

Ольга Анатоліївна Мерлянова – завідуюча кафедрою хореографії, професор, кандидат мистецтвознавства

Михайло Васильович Мерлянов – доцент, Заслужений працівник культури України

Тетяна Георгіївна Луговенко – ст. викладач, кандидат мистецтвознавства

Катерина Іванівна Гашенко – викладач, магістр хореографії

Олена Олександрівна Лисенко - викладач

 

Навчальна програма підготовки майбутніх хореографів передбачає оволодіння спеціальними практичними та теоретичними дисциплінами, що дозволяє максимально адаптуватись в майбутній самостійній діяльності.

Принциповим у підготовці фахівців кафедри хореографії є оволодіння студентами різних напрямків хореографічного мистецтва. Студенти протягом навчання опановують наступні дисципліни: мистецтво балетмейстера, теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю, теорія та методика викладання народно-сценічного танцю, ансамбль народного танцю, методика викладання класичного танцю, методика виконання сучасного танцю, методика виконання модерн-джаз танцю, зразки народної хореографії, історія хореографічного мистецтва, режисура та акторська майстерність, методика виконання дуетно-сценічного танцю, методика виконання історико-побутового танцю, методика виконання віртуозних рухів у народній хореографії, хореографічна культура народів світу, основи стилізації народного танцю.

Серед абітурієнтів спеціальність вважається престижною, популярність забезпечується високим рівнем фундаментальної підготовки, а також можливостями працевлаштування.

Випускники кафедри працюють артистами балету професійних хореографічних колективів та шоу-балетів, керівниками аматорських ансамблів танцю, викладачами в спеціалізованих навчальних закладах, методистами різноманітних адміністративних структур та підрозділів культури. А найкращі мають змогу працевлаштуватися за кордоном.

Разом з викладачами на кафедрі плідно працюють провідні концертмейстери: Лівак Вадим Анатолійович, Зорін Василь Васильович. Завідує навчальною лабораторією – Улиско Валентина Олександрівна. Незмінним співробітником кафедри є костюмер – Мошпаленко Ірина Володимирівна.

Викладачами кафедри систематично проводиться науково-дослідна робота. Це участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах-практикумах, виїзди з майстер - класами по Україні. Виходять з друку статті у фахових виданнях, розробляються методичні розробки та ін.

Всі напрацьовані вміння та навички студенти показують на відкритих уроках з фундаментальних навчальних дисциплін на при кінці кожного учбового семестру. 

 

 

 

 

Факультет мистецтв

Науково-педагогічний склад кафедри хореографії:

МЕРЛЯНОВА Ольга Анатоліївна -завідувач кафедри хореографії, доцент, кандидат мистецтвознавства, випускниця кафедри 2004 року. Балетмейстер студентського народного ансамблю танцю «Миколаїв – Трицвіт». Викладає дисципліну «Мистецтво балетмейстера», де разом зі студентами втілюють в життя різноманітні думки, народжують хореографічні образи і, навіть, створюють хореографічні спектаклі, які представляють на регіональному фестивалі театрального мистецтва «Південні маски». Також викладає «Ансамбль народного танцю» та «Теорію та методику викладання народно-сценічного танцю».
 МЕРЛЯНОВ Михайло Васильович - професор, Заслужений працівник культури України. Керівник студентського народного ансамблю танцю «Миколаїв – Трицвіт». Дослідник українського народного танцю викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Ансамбль народного танцю», «Методика виконання віртуозних рухів в народній хореографії».
ЛУГОВЕНКО Тетяна Георгіївна –старший викладач, кандидат мистецтвознавства, випускниця кафедри 2004 року. Викладає «Теорію та методику викладання народно-сценічного танцю», «Історію хореографічного мистецтва», «Мистецтво балетмейстера».
ЛИСЕНКО Олена Олександрівна –викладач кафедри хореографії, майстер спорту України зі спортивної акробатики.
ГАШЕНКО Катерина Іванівна –викладач кафедри, магістр хореографії.
ЛІВАК Вадим Анатолійович - провідний концертмейстер кафедри хореографії.
ЗОРІН Василь Васильович - провідний концертмейстер кафедри хореографії.
МОШПАЛЕНКО Ірина Володимирівна - костюмер кафедри хореографії.
УЛИСКО Валентина Олександрівна -старший лаборант кафедри хореографії.