Кафедра Інформаційної, бібліотечної та архівної справи

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа».

Це сприяє підготовці особистостей, спроможних працювати в установах інформаційної сфери, здатних до ефективної комунікативної взаємодії, використовуючи сучасні інформаційні технології.

«МЕНЕДЖМЕНТ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Переорієнтація бібліотек на користувача веде до створення іншої інфраструктури, у якій основна функція бібліотек буде полягати у забезпеченні доступу до світових інформаційних ресурсів в будь-якій бібліотеці, до документів усіх видів і на будь-яких носіях. Для реалізації цих глобальних змін здійснюється підготовка фахівців нової генерації з високим рівнем інформаційної культури, які володітимуть методами новітніх інформаційних технологій, навичками пошуку та опрацювання різних видів інформаційних ресурсів, здатністю до самостійного аналізу та узагальнення. Кафедра документознавства та інформаційних систем готує фахівців за кваліфікацією «Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності».

Цикл фундаментальної підготовки фахівців спеціальності складають дисципліни: Книгознавство, Бібліотекознавство, Бібліотечний менеджмент і маркетинг, Бібліотечне краєзнавство, Аналітико-синтетична обробка документів, Документні ресурси бібліотек, Бібліотечно-інформаційне обслуговування, Інформаційно-пошукові системи, Інформаційний менеджмент, Міжнародні інформаційні ресурси, Електронні бібліотеки, Реклама книги тощо.

Базами практики для студентів виступають бібліотеки різних типів і видів Півдня України.

 

«ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ, МЕНЕДЖЕР ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

Сучасне суспільство отримало назву «інформаційне», що підкреслює особливу значимість інформації для розвитку всіх сфер життєдіяльності людини. З усіх технологій нашого часу найважливішими є інформаційні й соціальні технології. Ключовою ланкою в системі становлення і розвитку інформаційного суспільства стають засоби виробництва, відтворення і розповсюдження соціальної інформації.

Кафедра готує спеціалістів за кваліфікацією «Документознавець, менеджер органів державної влади та місцевого самоврядування» для сфери документаційного забезпечення управління, науково-методичної й організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної діяльності. Підготовка фахівців у сфері документознавства та інформаційної діяльності передбачає поєднання широкої гуманітарної освіти з поглибленою спеціалізацією.

Спеціаліст у галузі документознавства та інформаційної діяльності працює як виконавець й організатор державної та недержавної адміністративних сфер, вміщуючи сучасну організацію документопотоків, технічні засоби внутрішньої та зовнішньої документації, проведення експертизи та оцінки ефективності діяльності суб’єктів ринкових відносин з позицій доцільності та достатності інформаційного забезпечення, впровадження документально-інформаційних систем, пошуку та аналітико-синтетичної переробки інформації тощо. 

Цикл фундаментальної підготовки фахівців спеціальності складають дисципліни: Документознавство, Документаційне забезпечення управління, Інформаційно-аналітична діяльність, Аналітико-синтетична переробка документної інформації, Патентознавство, Керування документаційними процесами, Система управління базами даних, Наукова експертиза документів, Методики вивчення документів, Державна інформаційна політика, Документознавча професіологія, Концепції сучасного документознавства, Електронне врядування, Державне управління, Психологія управління тощо. 

Базами практики виступають органи законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи може займати такі посади:

 • §  керівник апарату місцевих органів державної влади (завідувач відділу, завідувач сектора апарату);

  §  керівник функціонального підрозділу;

  §  керівник адміністративного підрозділу (завідувач секретаріату, завідувач канцелярії);

  §  керівник підрозділу кадрів і трудових відносин (начальник відділу кадрів);

  §  директор малого підприємства (у сфері інформаційної діяльності);

  §  менеджер інформації, менеджер з добору, забезпечення і використання персоналу);

  §  фахівець у галузі бібліотечної справи;

  §  референт;

  §  музеєзнавець;

  §  архівознавець;

  §  менеджер з реклами;

  §  організатор справочинства.

Кафедра документознавства та інформаційних систем – це інноваційні дисципліни, наукові інтереси, проведення науково-практичних конференцій, засідання міжрегіональних круглих столів, сучасні умови навчання, висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

 

 

 

"Зустріч через 30 років" -  читати ТУТ

 

Гордість кафедри

1. Агаркова Вікторія Вікторівна, директор Миколаївської ОУНБ імені О. Гмирьова

2. Гречко Галина Степанівна, заступник директора Центральна міська бібліотека для дітей імені Ш. Кобера і В. Хоменка

3. Жайворонок Тетяна Анатоліївна, директор Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені В. Лягіна

4. Коротун Надія Іванівна, директор Херсонської ОУНБ імені О. Гончара

5. Ласна Наталія Григорівна, головний спеціаліст Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

6. Лобзова Вікторія Леонідівна, директор Херсонської обласної юнацької бібліотека

7. Мегальчинська Алла Юріївна, головний спеціаліст Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

8. Мороз (Бєлянінова) Наталя Володимирівна, Миколаївська обласна рада, керуючий справами виконавчого апарату

9. Рагімова Світлана Леонідівна, завідувач відділу комплектування фондів, каталогізації документів та бібліографії Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва

10. Роскіна Тетяна Іванівна, директор Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва

11. Семілєт Наталія Вікторівна, директор Центральної міської бібліотеки для дітей імені Ш. Кобера і В. Хоменка

12. Тверда Тетяна Василівна, директор Центральної бібліотеки імені М. Л. Кропивницького

13. Ткаченко Наталія Вікторівна, директор Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва

14. Холявко Валентина Леонідівна, начальник архівного відділу Миколаївської районної держадміністрації 

 

Факультет мистецтв

Науково-педагогічний склад кафедри документознавства та інформаційних систем

БОРКО Тетяна Миколаївна -завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, кандидат педагогічних наук, доцент з н. У 2000 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти». 2007 року отримала другу повну вищу освіту в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"» за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра з психології. Навчалася в аспірантурі Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. У 2011 році захистила дисертацію на тему «Формування професійної компетентності майбутніх редакторів засобами художньої перекладної літератури». Є автором та співавтором понад 50  наукових статей у фахових та міжнародних виданнях, колективної монографії, методичних рекомендацій. Учасник міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. Коло наукових інтересів охоплює проблеми теорії та методики професійної освіти, журналістики, документознавства, видавничої справи України. Викладає дисципліни: «Документознавство», «Архівознавство», «Психологія управління», «Державна інформаційна політика», «Лінгвістичні основи документознавства (у тому числі стилістика і редагування)», «Вступ до фаху».
СИДОРЕНКО Алла Іванівна -кандидат педагогічних наук, доцент. У 1976 році закінчила Київський державний інститут культури імені О. Є. Корнейчука за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія». З 1977 року почала працювати викладачем у Миколаївській філії Київського державного інституту культури. У 2003 році захистила дисертацію на тему «Формування документного масиву для публічних бібліотек мовами національних меншин: етнорегіональний аспект» у Київському національному університеті культури і мистецтв, у 2004 році отримала вчене звання доцента. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних робіт. Коло наукових інтересів – формування документних ресурсів бібліотек, документних потоків мовами національних меншин, комунікаційних процесів в бібліотеках, сучасна освіта фахівців інформаційної сфери. Викладає дисципліни: «Документознавство», «Документні ресурси бібліотек», «Захист інформації», «Патентознавство», «Документознавча професіологія», «Концепції сучасного документознавства», «Державна політика в галузі бібліотечної справи», «Інноваційно-методична робота в бібліотеці», «Ділові комунікації в інформаційній сфері».
ШУЛЯК Світлана Олександрівна -кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. В 2000 році закінчила Миколаївський філіал Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (диплом з відзнакою). З 2001 по 2005 рік навчалася в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв. З 2000 року працює на кафедрі в Миколаївській філії КНУКіМ. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодших школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці» за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство та здобула вчений ступінь кандидата педагогічних наук. 2011 року отримала вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційних систем. Автор понад 20 наукових публікацій, що опубліковані у наукових фахових виданнях. Учасник численних міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. Викладає дисципліни: «Державна інформаційна політика», «Стандартизація та сертифікація», «Електронні бібліотеки», «Паблік рілейшнз в органах державної влади та місцевого самоврядування», «Бібліотечний менеджмент і маркетинг», «Електронний документообіг», «Психологія управління». Коло наукових інтересів: актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного обслуговування; теоретичні аспекти впровадження менеджменту і маркетингу в діяльність бібліотек; дослідження місця та ролі електронних бібліотек в сучасному суспільстві.
ЄРМОЛАЄВА Ганна Анатоліївна –кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Закінчила Київський державний інститут культури зі спеціальності «Бібліотекознавства та бібліографії», аспірантуру КНУКіМ зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».  В університеті працює з 1998 року, із 2000 року – на кафедрі. Є автором близько 20 наукових та навчально-методичних друкованих праць, учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій. Коло наукових інтересів: документаційне забезпечення управління,  управління та організація діяльності сучасної бібліотеки, підготовка кадрів для документно-інформаційної галузі. Викладає дисципліни: «Практикум роботи з документами», «Документаційне забезпечення управління», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Управлінське документознавство», «Спеціальні системи документації».
БОРОДІНА Галина Григорівна –кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 1985 року закінчила Миколаївське училище культури. Працювала в районній бібліотеці м. Гола Пристань Херсонської області. 1993 року закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія». З 1995 по 1998 рік навчалася в аспірантурі КНУКіМ. З 2001 року працює на кафедрі. 2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку (ХІХ-ХХ ст.)» за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук. 2008 року отримала вчена звання доцента по кафедрі документознавства та інформаційних систем. Автор 22 наукових праць. Викладає дисципліни: «Історія бібліотечної справи», «Історія книги», «Бібліографознавство», «Бібліографічна діяльність», «Національні бібліотеки світу». Коло наукових інтересів: історія бібліотечної справи Півдня України, краєзнавство, видавнича справа південного регіону України.
СИДОРЕНКО Тетяна Валеріївна –кандидат наук з соціальних комунікацій (доктор філософії), доцент з наказу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. У 2000 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (диплом з відзнакою) за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія» і отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф публічних бібліотек». У 2005 році отримала диплом магістра книгознавства та видавничої діяльності у Київському національному університеті культури і мистецтв. У 2006 році закінчила приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка і підприємництво» й здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію та тему: «Культурна-просвітницька діяльність публічних бібліотек Півдня України в контексті соціальних змін» та здобула науковий ступінь кандидата наук з соціальних комунікацій. Коло наукових інтересів: соціальні комунікації, культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України, бібліотечне краєзнавство, економіка бібліотечно-інформаційної діяльності, реклама інформаційних ресурсів, інформаційна освіта сучасності. Викладає дисципліни: «Соціальні комунікацій», «Інформаційні комунікації», «Інформаційно-пошукові системи», «Реклама інформаційних ресурсів», «Наукова експертиза документів», «Наукометрія і бібліометрія», «Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням»). Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Автор біля 40 наукових та науково-методичних публікацій.
ПЕТРЕНКО Олена Юріївна – старший лаборант кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.