Структура

Навчальна частина є самостійним структурним підрозділом університету, що виконує функції з організації навчально - виховного процесу, здійснює облік та звітність, контроль за якістю та ефективністю навчального процесу.

У своїй роботі навчальна частина керується Законом України «Про освіту» та іншими законодавчими та нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом університету та наказами ректора.

Лисенко Галина Олегівна

 

 

 Начальник навчального відділу  

 ЛИСЕНКО Галина Олегівна

Тел.: (0512) 47-81-25

контактний моб.: (063) 653 13 01

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист вищої категорії навчального відділу

АНАТОЛЕНКО Тетяна Михайлівна

Тел.: (0512) 47-81-25

контактний моб.: (097) 775 00 22 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Інженер - програміст І категорії

навчального відділу

ШАПОВАЛОВА Олена Михайлівна

Тел.: (0512) 47-81-25

контактний моб.: (093) 922 14 85  

 

 

 

 

 

 

Основні завдання навчального відділу

* Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендацій з його впровадження.

* Участь у роботі університету по впровадженню системи навчання згідно Болонського процесу.

* Координація діяльності структурних підрозділів університету навчально-методичного спрямування.

* Організація планування, удосконалення та контроль за виконанням навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів занять, іспитів, консультацій на денній та заочній формах навчання.

* Планування кількості груп та ведення обліку студентів по курсах, спеціальностях, факультетах.  

* Організація робіт із комплектування складу Державних екзаменаційних комісій та створення умов для їх роботи.

* Контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах та факультетах. 

* Аналіз та узагальнення даних з навчальної роботи кафедр і кадрового забезпечення навчального процесу на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів. 

* Облік роботи штатних та викладачів-сумісників університету.

* Отримання, видача та реєстрація довідок, забезпечення факультетів та кафедр формами звітної документації. 

* Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та факультетах.

 

Факультет мистецтв