Новини

У складному і суперечливому світі культура сприяє консолідації суспільства, подолання тенденцій ізоляціонізму, формуванню національно-етніческого і громадянської свідомості. Від рівня її розвитку істотно залежать темпи трансформації суспільства, соціальна ефектівность реформ, формування ідентичності нового типу особистості.

 

Саме про ці та ряд інших аспектів соціокультурного життя йшлося на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні», яка 26 березня 2015 пройшла в стінах Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв.

 

 

Учасниками конференції стали доповідачі з Києва, Миколаєва, Одеси, Херсона, Кіровограда, Івано-Франківська. Серед них - 6 докторів, 35 кандидатів наук, 9 Заслужених працівників культури і діячів мистецтв України.


«Культурно-націнаольний сегмент модернізації в Україні», «Нова культурна парадигма в умовах глобальної трасформації», «Постмодерна культура: виклик ідентичностей» - ось деякі з тем виступів, що дають уявлення про загальну спрямованості конференційного дискурсу.

Учасники конференції відзначили зростаючу роль культурологічних знань у науково-інтелектуальної та соціально-культурного життя сучасного суспільства. Аналізуючи і оцінюючи реальний стан культури, наука прагне виявити найгостріші соціально-культурні проблеми, а також визначити необхідні і можливі дії по їх вирішенню.

 Значна частина виступів на конференції була присвячена конкретним художньо-естетичним, культурно-дозвіллєвим, музейним, бібліотечним, туристичним практикам. Фахівців зазначених соцокультурних сфер ось уже більше чотирьох десятиліть готує Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв.

Намагаючись розвинути у своїх вихованців здатності до стратегічного мислення у своїй професиональной діяльності, сформувати у підростаючої духовної еліти навички прогнозування тенденцій подальшого розвитку культури і суспільства, викладачі вузу активно залучають студентів до самостійного наукового пошуку.

В рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції працювали «Студентські культурологічні студії», на яких було заслухано близько 50 доповідей молодих дослідників.

 

Наприклад, п`ятикурсниця Валерія Горбатко присвятила свою роботу вивченню сутності корпоративної культури, проілюструвавши цей сюжет деякими аспектами життя рідної alma-mater. «Одним з візуальних елементів корпоративної культури нашого вузу, - сказала вона, - є емблема: стилізований симбіоз ліри і тризуба в оточенні зірок. Перше означає нашу творчу спрямованість і патріотизм, а друге - що всі ми є «зірочками» для наших педагогів і в майбутньому обов'язково яскраво реалізуємо в обраній професії. «Зірки» запалюють саме тут - у стінах нашого рідного вузу».


 

Підводячи підсумки роботи конференції, її учасники висловили надію на подальшу активізацію наукових культурологічних досліджень і посилення відповідних наукових комунікацій як на всеукраїнському, так і на регіональному рівнях.

Вони схвалили практику проведення щорічної культурологічної конференції на базі Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. У минулому році така конференція була приурочена до 200-річчя Великого Кобзаря («Феномен особистості та творчості Т.Г.Шевченка в сучасному культурологічному просторі»).

Стосовно даної теми, на нинішній конференції учасникам і широкій громадськості була презентована книжкова новинка. Щойно вийшов з друку навчальний посібник для вищих музичних навчальних закладів «Наша Шевченкіана» (упорядник - Заслуженнний працівник культури України, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва Миколаївської філії КНУКіМ Омелян Артемович Шпачинський). У посібнику зібрані оригінальні хорові твори українських композиторів, що увійшли до репертуару студентського народного хору Миколаївської філії КНУКіМ. Деякі з них були виконані під час відкриття конференції.

 

При підготовці до відповідної конференції 2016, запропоновано врахувати ряд майбутніх ювілейних дат: 160-річчя з дня народження І.Я.Франка, 150-річчя з дня народження М.С.Грушевського, 145-річчя з дня народження Лесі Українки та 45-річчя створення Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв - як ведучого на півдні України науково-освітнього центру з підготовки кадрів соціально-культурної сфери.

 Культурологи сповнені рішучості втілити свою енергію і натхнення в нові цікаві проекти.

 

 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»:  Збірник тез доповідей(скачать)

Факультет мистецтв