Новини

В стінах Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, 14 квітня 2016 року відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні».

Вона об’єднала понад 150 учасників: докторів наук, професорів, доцентів, аспірантів, магістрантів, студентів провідних вишив України, представників органів державної влади, фахівців-практиків сучасних установ соціокультурної галузі багатьох міст України: Миколаєва, Херсону, Одеси, Дніпропетровська, Києва, Харкова, Івано-Франківська. 

 Студенти та викладачі презентували свої наукові дослідження і обговорили доцільні сценарії подальшого культурного розвитку нашої країни.

Метою конференції є узагальнення теоретичних та історичних досліджень культури, досліджень в галузі прикладної культурології, сучасних соціально-культурних практик, формування та розвитку наукових шкіл народної хореографії, народно-хорового виконавства, декоративно-прикладного мистецтва Північного Причорномор’я, відродження та збереження народних традицій Південного регіону України.

Гостей та учасників конференції привітали - директор Миколаївської філії КНУКіМ, Заслужений працівник культури України, доцент Наталія Вікторівна Федотова та доктор історичних наук, професор, директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника - Володимир Степанович Великочий.  

Спілкування з колегами з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувалося в режимі он-лайн.

 

Модератором сесії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника виступив Василь Васильович Шикеринець, кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю, заступник директора з наукової роботи Інституту туризму. 

Переважна більшість виступів учасників конференції була присвячена ювілейним датам 2016 року, зокрема, 160-річчю від дня народження І.Я. Франка, 150-річчю від дня народження М.С. Грушевського, 145-річчю від дня народження Лесі Українки, 45-річчю заснування Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв.

 Під час пленарного засідання виступили -  

доктор історичних наук, професор, директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Володимир Степанович Великочий з доповіддю на тему: «Іван Франко як один з фундаторів національної туристичної діяльності в Україні (до 160-річчя від дня народження)»; 

доктор історичних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних наук ВП «Миколаївська філія КНУКіМ» Пронь Тетяна Михайлівна тема доповіді: «Нова програма Європейського Союзу щодо культури та креативних індустрій у країнах Східного партнерства та перспективи її реалізації в Україні»; 

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності, ВП «Миколаївська філія КНУКіМ» Чеботаєва Ольга Миколаївна тема доповіді: «Актуальні проблеми європейського мультикультуралізму»; 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва та соціальної роботи, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Петренко Ольга Миколаївна тема доповіді: «Образи, знаки і символи у творчості Лесі Українки та їх мистецько-культурна адаптація»; 

а також досвідчені практики:  

організатор екскурсій Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна Никифорчак Марина Степанівна з доповіддю на тему: «Літературно-художня спадщина Лесі Українки в образотворчому мистецтві»; 

директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова Агаркова Вікторія Вікторівна з доповіддю на тему «Сучасна бібліотека: стратегічні напрямки та професійні орієнтири розвитку».

По завершенню пленарного засідання відбулася робота секцій.

 

НАУКОВІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ.

СЕКЦІЯ №1: «ГУМАНІТАРНА ТА ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ» (модератор: д.і.н., професор Пронь С.В.). 

 

СЕКЦІЯ №2: «БІБЛІОТЕЧНІ, МУЗЕЙНІ ТА ТУРИСТИЧНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ» (модератор: к.п.н., доцент Сидоренко А.І.). 

 

СЕКЦІЯ №3: «МУЗИЧНІ І ХОРЕОГРАФІЧНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ТА ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОСВІТА» (модератор: к.п.н., доцент Піхтар О.А.) - особливості роботи секції: участь з доповідями членів журі (професорів, доцентів музичних академій м. Одеси, Дніпропетровська, Харкова) фестивалю-конкурсу виконавців на народних інструментах «Золота струна» в науковій культурологічній студії «Народні інструменті в контексті сучасної музичної культури», проведення майстер-класу кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри народних інструментів Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського Наталії Костенко.

 

 

 

 

СЕКЦІЯ №4: «ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ПРАКТИКИ ДИЗАЙНУ В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ТА В ХУДОЖНЬО – КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ» (модератор: професор Черкесова І.Г.). 

 

СТУДЕНТСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ.

СЕКЦІЯ №1: «ГУМАНІТАРНА ТА ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ» (модератори: к.п.н. Гаврилова О.В., викладач Доній В.С.). 

СЕКЦІЯ №2: «ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ» (модератори: доцент Чеботаєва О.М., доцент Одробінський Ю.В.). 

 

СЕКЦІЯ №3: «СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР КУЛЬТУРИ» (модератор: к.п.н. Борко Т.М.).  

 

Значна частина виступів на конференції була присвячена конкретним художньо-естетичним, культурно-дозвіллєвим, музейним, бібліотечним, туристичним практикам. Фахівців зазначених соцокультурних сфер ось уже більше чотирьох десятиліть готує Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв.

Підводячи підсумки роботи конференції учасники висловили надію, що активізація наукових досліджень і комунікацій в галузі культурології сприятиме консолідації українського суспільства, формуванню в ньому культурних компетенцій, обумовлених потребами ХХІ століття. 

Організаційний комітет конференції дякує всім учасникам за продуктивну участь, ґрунтовні й актуальні дослідження та бажає творчого натхнення й подальших успіхів у науковій творчій праці!  

Факультет мистецтв