ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом 

галузь знань – 02 „Культура і мистецтво”

спеціальність 022 “Дизайн”

 

 

 

Вступаючи до Київського національного університету культури і мистецтв на певні спеціальності, абітурієнт повинен пройти творчий конкурс, який є профільним конкурсним предметом.

 

Мета творчого конкурсу – демонстрація знань і навичок вступника, що засвідчують готовність до опанування фаху й здатність виконувати креативні завдання. На професійно зорієнтованому іспиті абітурієнт повинен продемонструвати загальну ерудицію, фахову зацікавленість і розкрити власні творчі здібності.

 

Творчий конкурс з фаху «Дизайн» складають абітурієнти, що вступають на напрям «Дизайн», спеціалізації: «Дизайн одягу та аксесуарів», «Графічний та візуальний дизайн», «Дизайн інтер’єру».

 

Програму творчого конкурсу можна скачати ТУТ