ПРОГРАМА творчого конкурсу

Вступаючи до Київського національного університету культури і мистецтв на певні спеціальності, абітурієнт повинен пройти творчий конкурс, який є профільним конкурсним предметом.

Ціль творчого конкурсу – демонстрація знань і навичок вступника, що засвідчують готовність до опанування фаху й здатність виконувати креативні завдання. На професійно зорієнтованому іспиті абітурієнт повинен продемонструвати загальну ерудицію, фахову зацікавленість і розкрити власні творчі здібності.

 

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом 

галузь знань – 02 „Культура і мистецтво” 

спеціальність 024 „Хореографія”

   

 

 Творчий конкурс з фаху «Хореографія» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Хореографія» (народна, сучасна, бальна).

 На даний напрям приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту з обов’язковим володінням хореографічними вміннями та навичками; випускники хореографічних училищ, коледжів і училищ культури та мистецтв, хореографічних відділень шкіл мистецтв та ліцеїв.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог. 

 Вимоги до проходження творчого конкурсу з напряму «Хореографія».

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати наступні творчі завдання: 

• продемонструвати виконавські професійні уміння та навички з класичного танцю (виконання вправ біля станка), комбінації на середині зали на основі танцювального матеріалу народно-сценічного танцю; елементів віртуозної техніки – матеріал пропонується членом предметної комісії; 

• створити та виконати підготовлений заздалегідь танцювальний фрагмент або етюд на визначену абітурієнтом тему в будь - якому стилі. Тривалість етюду – 1,5-2хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

• продемонструвати належний рівень володіння хореографічною технікою: виконання вправ, комбінацій, віртуозних танцювальних елементів танцю;

• продемонструвати здатність до сценічного перевтілення та емоційного самовираження засобами хореографічного мистецтва;

 • виявити здатність до творчого вирішення хореографічно - постановчих завдань;

 • виявити розуміння художньо - образного змісту виконуваних хореографічних творів. 

 Рекомендована література:

 1. БоримськаГ.Самоцвітиукраїнськоготанцю/БоримськаГ. – К., 1974.
 2. Ваганова А. Основи классическоготанца / Ваганова А. – 9-е изд. – СПб. : Лань, 2007.
 3. Васильєва Е. Танец / Васильєва Е. – М. : Искусство, 1968.
 4. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовойтанец / Васильева-Рождественская М. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1989.
 5. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю / Василенко К. – К. : Мистецтво, 1971 (І вид.); 1990 (II вид.); 1996 (Ш вид.).
 6. Василенко К. Композиція українського народно-сценічного танцю / К. Василенко. – К., 1983.
 7. ВерховинецьВ. Теорія українського народного танцю / Верховинець В. – К. : Мистецтво (всі видання).
 8. Голейзовский К. Образцырусскойнародной хореографи / Голейзовский К. – М. : Искусство, 1967.
 9. ЗайцевЕ. Основи народно-сценічного танцю / Е.Зайцев. – Вінниця, 2007.
 10. Захаров Р. Сочинениетанца / Захаров Р. – М. : Искусство, 1983.
 11. Костровицкая В. Школа классическоготанца / В. Костровицкая, А. Писарев. – СПб. : Лань, 2002.
 12. Лифарь С. Страдныегоды с Дягилевым / Лифарь С. – К., 1994.
 13. Пасютинская В. Волшебннй мир танца / Пасютинская В. – М., 1986.
 14. Смирнов И. Искусство балетмейстера / Смирнов И. – М., 1986.
 15. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю / Цвєткова Л.Ю. – К. : Альтерпрес, 2013

Програму творчого конкурсу можна скачати ТУТ