ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом 

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

 

Вступаючи до Київського національного університету культури і мистецтв на певні спеціальності, абітурієнт повинен пройти творчий конкурс, який є профільним конкурсним предметом.

 

Мета творчого конкурсу – демонстрація знань і навичок вступника, що засвідчують готовність до опанування фаху й здатність виконувати креативні завдання. На професійно зорієнтованому іспиті абітурієнт повинен продемонструвати загальну ерудицію, фахову зацікавленість і розкрити власні творчі здібності.

 

 Програму творчого конкурсу можна скачати ТУТ