29 жовтня в творчій гостинній МФ КНУКіМ відбулося перше засідання комунікаційного клубу живого зв’язку «Територія – К», клубу, – де трансформуються бар’єри формального спілкування: викладач – студент та набувають іншого змісту: друзі та співтворці. Учасниками його стали студенти 1-2 курсів факультету МіБ; гості – викладачі кафедри СГД, які мають подвійну спеціальність (психолога): к.пед.н., доцент О.В. Гаврилова, к.ф.н., ст. викладач Л.О. Бондар; ведуча – зав. кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін, д.і.н., професор Т.М. Пронь. 

«Територія – К» це важливий проект кафедри соціально-гуманітарних дисциплін щодо створення умов для самовдосконалення молоді, поглиблення її профорієнтаційної мотивації, чуттєвого сприйняття оточуючого середовища, правильної побудови міжособистісних відносин, виникнення у них бажання знаходити місця для інтелектуального й душевного спілкування, наповнення кола своїх друзів із числа розумних і доброзичливих людей тощо.

У програмі його щоквартальних засідань такі теми: «Зроби себе сам» (психологічна культура); «Не талановитих не буває» (культура креативності); «Світ навколо тебе» (культура миру і толерантності); «Горизонти мрій» (культура визначення життєвих перспектив і комунікації).

Основні принципи діяльності клубу: довіра, повага до думки інших, конфіденційність. 

Вирішенню окреслених завдань першого засідання сприяло застосування методичних прийомів «ТРІЗ» (рос. «ТРИЗ – теория решения исследовательских задач». Її творцями були інженери із Санк-Петербургу, які застосували технічні закони до гуманітарних наук). Вони стали гарним інструментом щодо переконання молоді в тому, що їх майбутнє – це не тільки навчання, робота за обраним фахом та професійне зростання, але й : а) індивідуальне спілкування і публічні виступи; б) формальні і неформальні зустрічі в різних умовах; в) індивідуальний імідж і стиль; г) насичене культурне і світське життя; д) нові захоплення і хобі; е) ділові й туристичні подорожі до різних країн світу. Невимушеність атмосфери доповнювали мультивідео та тематична презентація.

Учасники засідання спробували «заглянути» у внутрішню сутність людини, замислилися над тим, які три «Я» «живуть» у кожного з нас, як важливо пізнати себе, не плисти на хвилі, ім’я якої – випадок, а працювати над собою. Вони дізналися про те, що для успішної життєвої реалізації, дуже важливо навчитися мистецтву спілкування (за підрахунками британських вчених саме це вміння складає 80 % успіху відомих бізнесменів і політиків, і лише 20 % їх професійні знання); про чарівну силу слів, які формують поле розуміння і згоди; про необхідність врахування у своїй діяльності природної схильності та інтересів, особливостей нервової системи та типу характеру; про такі ключові чинники успіху як віру в себе та силу волі. Члени клубу «Територія – К» також познайомилися з порадами Дейла Корнегі щодо основ спілкування та безконфліктної поведінки. Власне це ті техніки, які насправді працюють, за умови, що людина знає навіщо вона їх застосовує. 

Перші фото з архіву учасників засідання:

 

Тут цілком слушно навести розхожу думку: «Любов – це привітання, яке шле нам ангел / всесвіт». 

Комунікаційний клуб живого зв’язку «Територія – К» – це місце зустрічі друзів і співтворців у якому понад усе цінується повага до особистості; це місце підключення молоді до знання, її руху по піраміді успіху Маслоу.

 

Факультет мистецтв