21 листопада 2017 року на базі Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв була проведена V Всеукраїнська інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку туризму».

 

Цього року учасниками конференції стали:

- Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» (м. Миколаїв);

- Управління з питань молоді та туризму Миколаївської обласної державної адміністрації (м. Миколаїв);

- Чорноморський Національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);

- ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ);

- Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ( м. Полтава);

- Компанія «Центр туризму «ХерсON» (м. Херсон).

 

 

 

Тематика виступів відобразила сталий інтерес до сучасних проблем туризму. Серед основних питань, що обговорювалися учасниками конференції, слід визначити питання, що стосуються пріоритетних напрямів розвитку туризму Південного регіону України, туристично-рекреаційних ресурсів Миколаївської області, інвестиційного потенціалу та останніх тенденцій туристичного бізнесу, розвитку сучасних видів туризму (зеленого, соціального, етнічного, оздоровчого, подієвого, екотуризму), тощо.

 

 

  

   

 

 

Слід підкреслити підвищений інтерес студентства до туристичній сфері. Про це свідчить активна участь і презентація актуальних тем. Роботи студентів були яскравими, креативними з потенціалом реалізації нових туристичних продуктів. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Висловлюємо подяку колегам, зокрема:

Прикарпатському національному університету імені Василя Стефаника та особисто завідувачу кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю, кандидату наук з державного управління, доценту Василю Васильовичу Шикеринцю та Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в особі кандидата економічних наук, доцента кафедри менеджменту Барибіної Яніни Олександрівни за професійну організацію комфортного комунікативного середовища для всіх учасників конференції.

Бажаємо натхнення й подальших успіхів у науковій діяльності!    

 

Факультет мистецтв