Сміливість, з якою українці прагнули свободи і змін, зворушила міжнародну спільноту та привернула її увагу до України.

Тепер від української громади очікують послідовності та рішучості на обраному шляху, реалізації реформ всередині країни, котрі мають доповнюватися відкритістю й активністю у міжнародному діалозі.

Одним із виявів такої позиції держави сьогодні виступає політика культурної дипломатії. Адже вона володіє неабияким спектром можливостей впливати на питання національної безпеки, формування міжнародного іміджу, стимулювання розвитку культури, зміцнення національної ідентичності, просування системи демократичних цінностей тощо.

Водночас культурна дипломатія як політика не повинна обмежуватися завданнями винятково сфери зовнішньополітичних відносин. Реагуючи також і на культурні запити суспільства, вона бере участь у його формуванні, осмисленні власного досвіду та плануванні майбутнього.

Власне культурна дипломатія може і має бути складовою культурної політики держави, але лише у тому разі, якщо та відповідає актуальним потребам соціуму.

 

Асамблея науковців і митців Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» виступила з ініціативою нагородження

 

ПОЧЕСНИМ ЗВАННЯМ

«КОНСУЛ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ МИКОЛАЇВЩИНИ

2016-2017»

 

студентів, викладачів, діячів культури і мистецтв,

які мають досягнення в галузі культурної дипломатії на Всеукраїнському та Міжнародному рівні:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Факультет мистецтв