5 грудня 2016 р. на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін відбувся кафедральний цикловий науково-методичний семінар «Евристичний підхід до формування компетентності майбутнього фахівця в сфері культури у процесі вивчення суспільних і гуманітарних дисциплін», що мав на меті задати новий імпульс процесу самовдосконалення / професійного самовиховання викладачів, позаяк, саме викладач має викликати у молоді готовність до професійного самовиховання. У цьому полягає алгоритмом професіоналізму фахівця будь-якої галузі.

Тут доречною є універсальна думка стародавнього філософа Сенеки «Навчаючи інших – вчимося самі». 

Спершу викладачі та гість семінару – перший заступник директора ВП «МФ КНУКіМ», заслужений працівник культури України, доц. Д.О. Акманов, закцентували увагу на фахових компетенціях спеціалістів усіх галузей / знань підготовки у ВП «МФ КНУКіМ. Відповідно до зазначеного, розглянули наріжні ключові питання. 

 

З доповіддю першого циклу семінару «Інтенсифікація навчального процесу: активні методи навчання у процесі вивчення суспільних і гуманітарних дисциплін» виступила д.і.н.проф. Т.М. Пронь.

Ця тема викликала найбільш жваву дискусію у співдоповідачів –к.пед.н., ст. викл. І.В. Барвінок; к.філол.н., ст. викл. Л.О. Бондар; к.пед.н., доц. з наказу О.В. Гаврилової; д.філос.н., проф. Г.А. Гарбар; викл. В.С. Доній; к.і.н., проф. з наказу С.С. Макарчука; к. культ., ст. викл. О.В. Орлової. Вони погоджувалися і заперечували, корегували думки колег спираючись на власний досвід роботи зі студентами МФ КНУКІМ та ілюстрували його наочно, заглиблювали один одного в специфіку викладання своїх дисциплін та з подивом відкривали для себе багато цікавого й пізнавального з точки зору реалізації трьох найважливіших завдань освіти сучасності, методики викладання суспільних і гуманітарних дисциплін і міждисциплінарних зв’язків. 

 

 

На довершення дискусії щодо необхідності навчання чуттєвого сприйняття мистецтва, проф. Г.А. Гарбар запропонувала переглянути мультивідео: виконання студентами творчих спеціальностей факультету мистецтв парафразу нашого земляка, відомого музиканта М. Скорика на твір Л. Бетховена «К Єлизе». 

З доповіддю другого циклу семінару «Готовність студента вишу до самостійної роботи, її види та основи організації» виступила к.пед.н., доц. з наказу О.В. Гаврилова. 

Після закінчення дискусії, з доповіддю третього циклу семінару «Практики дистанційної освіти /навчання Європейського Союзу» виступили к.культ., ст. викл.О.В. Орлова і викл. В.С. Доній. 

Насамкінець, усі викладачі погодилися з думкою про необхідність викликати у студентської молоді «готовність до самовдосконалення / професійного самовиховання», підкреслили взаємну корисність даного науково-методичного семінару та висловили побажання щодо розширення його практичної частини. 

 

Факультет мистецтв