Головна

dizain tvorche2

                                                                                                       Всі новини

 

  НОВИНИ

 

 На навчання приймаються особи, які мають диплом «Кваліфікований робітник», «Молодший спеціаліст», «Бакалавр»

на ІІ або ІІІ курс денної/заочної форми

без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів

фізичних та юридичних осіб.

 

 Консультує: Федотова Наталія Вікторівна - тел. (050) 318-67-70.

 

Згідно Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв, які розроблені Приймальною комісією Київського національного університету культури і мистецтв відповідно до законодавства України, у тому числі до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, Акту узгодження переліку спеціальностей, за яками здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та ліцензованого обсягу університету, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 14 грудня 2015 року та затверджені Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв (Протокол № 11 від 15 грудня 2015 року):

   

 

 - На навчання для здобуття ступеня бакалавра Київський національний університет культури і мистецтв приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до Київського національного університету культури і мистецтв для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

  

 

- Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до Київського національного університету культури і мистецтв для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання.

Приймальна комісія Київського національного університету культури і мистецтв зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV–VI та пунктом 14.1 розділу XІV цих Правил прийому.

 

  

«Дизайн одягу та аксесуарів» –  це напрям підготовки для майбутніх модельєрів світового рівня, які створюють цікаві образи та новації у сфері моделювання одягу, розробляють колекції професійного рівня ексклюзивного авторського, сценічного та повсякденного одягу.    

      

Консультує: 

ТРИГУБ Олена Леонідівна

моб. (096) 968-50-27 

Тел. кафедри дизайну - (0512) 47-94-09. 

        

 

ПИТАННЯ: Будь ласка, розкажіть про спеціальність «Дизайн одягу та аксесуарів».

ВІДПОВІДЬ: Особлива увага приділяється створенню графічних ескізів моделей одягу, технічному моделюванню, технікам ручної обробки тканини (вишивка, батик, аплікація, пейчворк).

  

ПИТАННЯ: Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на спеціальність «Дизайн одягу та аксесуарів»?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу потрібні наступні сертифікати:

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Творчий конкурс

Увага! Документи в паперовій формі подаються вступником ОСОБИСТО! 

 

ПИТАННЯ: Які документи потрібні для вступу?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу на спеціальність «Дизайн одягу та аксесуарів» потрібні наступні документи: 

1. Атестат або диплом з додатком (оригінал або його завірена копія);

2. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва (для юнаків) та оригінали зазначених документів для їх засвідченння;

4. 6 кольорових світлин 3х4 см.

 

ПИТАННЯ: Коли потрібно подавати документи? 

ВІДПОВІДЬ: Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  -   

з 2 липня 2018 р. 

Термін подачі документів на спеціальність «Дизайн одягу та аксесуарів»  -  

з 12 липня по 20 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Коли проходить творчий конкурс? 

ВІДПОВІДЬ: Строки проведення творчого конкурсу МФ КНУКіМ по спеціальності «Дизайн одягу та аксесуарів» - 

з 21 липня по 26 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Чи здійснює університет підготовку до творчого конкурсу? 

ВІДПОВІДЬ: Підготовчі курси МФ КНУКіМ — впевнений крок до вступу.

Саме тут Ви отримаєте ті знання, що стануть якісною базою для вступу як до нашого університету, так і до інших вищих навчальних закладів України. Завдяки високому рівню підготовки Ви зможете скористатися пріоритетами під час конкурсного відбору на всі форми навчання.

 

ПИТАННЯ: Чи є заочна форма навчання? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, на цій спеціальності є денна та заочна форма навчання.

 

ПИТАННЯ: Підкажіть, будь ласка, чи має університет гуртожиток і де він знаходиться? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, університет має 2 комфортабельні гуртожитки:

Гуртожиток №1 - вул. Парижської комуни 5.

Гуртожиток №2 - вул. Фалеївська 24 а.

 

ПИТАННЯ: Як проходить у студентів практика?

ВІДПОВІДЬ: Студенти приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях, проходять практику на професійних швейних фабриках  і підприємствах м. Миколаєва та області: ТОВ «Корсуль-Шевченківська швейна фабрика», ООО «Текстиль 2000», ООО Виробниче об’єднання «Майнер» та інші.

 

Адреса приймальної комісії: 

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17

Тел.: (0512) 47-00-69, 47-11-40  

моб.: (063) 352-17-01

 

  

Напрям підготовки «Дизайн інтер’єру (3D моделювання)» має багаторічний досвід підготовки професійних фахівців, які реалізовують свій художній потенціал і є конкурентоспроможними лідерами сучасного ринку.   

      

Консультує: 

ОДРОБІНСЬКИЙ Юрій Владиславович

моб. (067) 720-53-58  

Тел. кафедри дизайну - (0512) 47-94-09.  

        

 

ПИТАННЯ: Будь ласка, розкажіть про спеціальність «Дизайн інтер’єру (3D моделювання)».

ВІДПОВІДЬ: Протягом навчання студенти оволодівають навичками графічного та комп’ютерного ЗD проектування інтер’єрів та екстер’єрів житлових і громадських будівель (торгівельних, адміністративних, соціально-культурних, тощо), міських та позаміських споруд, ландшафтних ділянок, меблів, виставкових експозицій з елементами фірмової символіки.

 

ПИТАННЯ: Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на спеціальність «Дизайн інтер’єру (3D моделювання)»?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу потрібні наступні сертифікати:

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Творчий конкурс

Увага! Документи в паперовій формі подаються вступником ОСОБИСТО! 

 

ПИТАННЯ: Які документи потрібні для вступу?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу на спеціальність "Дизайн інтер’єру (3D моделювання)" потрібні наступні документи: 

1. Атестат або диплом з додатком (оригінал або його завірена копія);

2. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва (для юнаків) та оригінали зазначених документів для їх засвідченння;

4. 6 кольорових світлин 3х4 см.

 

ПИТАННЯ: Коли потрібно подавати документи? 

ВІДПОВІДЬ: Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  -   

з 2 липня 2018 р. 

Термін подачі документів на спеціальність «Дизайн інтер’єру (3D моделювання)»  -  

з 12 липня по 20 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Коли проходить творчий конкурс? 

ВІДПОВІДЬ: Строки проведення творчого конкурсу МФ КНУКіМ по спеціальності «Дизайн інтер’єру (3D моделювання)» - 

з 21 липня по 26 липня 2018 р.  

 

ПИТАННЯ: Чи здійснює університет підготовку до творчого конкурсу? 

ВІДПОВІДЬ: Підготовчі курси МФ КНУКіМ — впевнений крок до вступу.

Саме тут Ви отримаєте ті знання, що стануть якісною базою для вступу як до нашого університету, так і до інших вищих навчальних закладів України. Завдяки високому рівню підготовки Ви зможете скористатися пріоритетами під час конкурсного відбору на всі форми навчання.

ПИТАННЯ: Чи є заочна форма навчання? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, на цій спеціальності є денна та заочна форма навчання.

 

ПИТАННЯ: Підкажіть, будь ласка, чи має університет гуртожиток і де він знаходиться? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, університет має 2 комфортабельні гуртожитки:

Гуртожиток №1 - вул. Парижської комуни 5.

Гуртожиток №2 - вул. Фалеївська 24 а.

   

ПИТАННЯ: Як проходить у студентів практика?

ВІДПОВІДЬ: Студенти проходять практику у професійних підприємствах та дизайнерських фірмах м. Миколаєва, приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях з дизайну. 

 

Адреса приймальної комісії: 

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17

Тел.: (0512) 47-00-69, 47-11-40  

моб.: (063) 352-17-01

 

 

Напрям підготовки  «Дизайн графіки та реклами» готує фахівців художньо-проектної діяльності по створенню гармонійного та ефективного візуально - комунікативного середовища, які володіють можливостями організації рекламної та видавничої діяльності. 

   

Консультує: 

ОДРОБІНСЬКИЙ Юрій Владиславович

моб. (067) 720-53-58  

Тел. кафедри дизайну - (0512) 47-94-09.   

        

 

ПИТАННЯ:Будь ласка, розкажіть про спеціальність «Дизайн графіки та реклами».

ВІДПОВІДЬ: Студенти цього напряму вивчають фірмовий стиль, дизайн поліграфічної продукції, типографіку та шрифти, комп’ютерний дизайн, web - дизайн, особливості книжкової, газетної та журнальної графіки тощо.

 

ПИТАННЯ:Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на спеціальність «Дизайн графіки та реклами»?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу потрібні наступні сертифікати:

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Творчий конкурс.

Увага! Документи в паперовій формі подаються вступником ОСОБИСТО! 

 

ПИТАННЯ: Які документи потрібні для вступу?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу на спеціальність "Дизайн графіки та реклами" потрібні наступні документи: 

1. Атестат або диплом з додатком (оригінал або його завірена копія);

2. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва (для юнаків) та оригінали зазначених документів для їх засвідченння;

4. 6 кольорових світлин 3х4 см.

 

ПИТАННЯ: Коли потрібно подавати документи? 

ВІДПОВІДЬ: Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  -   

з 2 липня 2018 р. 

Термін подачі документів на спеціальність «Дизайн графіки та реклами»  -  

з 12 липня по 20 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Коли проходить творчий конкурс? 

ВІДПОВІДЬ: Строки проведення творчого конкурсу МФ КНУКіМ по спеціальності «Дизайн графіки та реклами» - 

з 21 липня по 26 липня 2018 р.  

 

ПИТАННЯ: Чи здійснює університет підготовку до творчого конкурсу? 

ВІДПОВІДЬ: Підготовчі курси МФ КНУКіМ — впевнений крок до вступу.

Саме тут Ви отримаєте ті знання, що стануть якісною базою для вступу як до нашого університету, так і до інших вищих навчальних закладів України. Завдяки високому рівню підготовки Ви зможете скористатися пріоритетами під час конкурсного відбору на всі форми навчання.

 

ПИТАННЯ: Чи є заочна форма навчання? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, на цій спеціальності є денна та заочна форма навчання.

 

ПИТАННЯ: Підкажіть, будь ласка, чи має університет гуртожиток і де він знаходиться? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, університет має 2 комфортабельні гуртожитки:

Гуртожиток №1 - вул. Парижської комуни 5.

Гуртожиток №2 - вул. Фалеївська 24 а.

 

ПИТАННЯ: Як проходить у студентів практика?

ВІДПОВІДЬ: Студенти проходять практику у професійних видавництвах, поліграфічних підприємствах та дизайнерських фірмах м. Миколаєва,  приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях з дизайну.

 

Адреса приймальної комісії: 

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17

Тел.: (0512) 47-00-69, 47-11-40

моб.: (063) 352-17-01

 

 

Напрям підготовки «Дизайн зачісок та стилю» розвиває професійну майстерність у сфері перукарського мистецтва і дозволяє отримати унікальні знання та ексклюзивні можливості Fashion - індустрії через вивчення фахових дисциплін: дизайн форм, сучасний дизайн технології зачіски, стилізація образу, моделювання стилю та іміджу, аналітика світових трендів та інші.

На кафедрі працюють видатні дизайнери, мистецтвознавці, проектувальники - практики, знані спеціалісти Fashion - бізнесу.    

 

   

Консультує: 

ЛИСЕНКО Галина Олегівна 

моб. (067) 253-41-64 

Тел. кафедри дизайну - (0512) 47-94-09.    

        

 

ПИТАННЯ:Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на спеціальність «Дизайн зачісок та стилю»?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу потрібні наступні сертифікати:

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Творчий конкурс

Увага! Документи в паперовій формі подаються вступником ОСОБИСТО! 

 

ПИТАННЯ: Які документи потрібні для вступу?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу на спеціальність "Дизайн зачісок та стилю" потрібні наступні документи: 

1. Атестат або диплом з додатком (оригінал або його завірена копія);

2. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва (для юнаків) та оригінали зазначених документів для їх засвідченння;

4. 6 кольорових світлин 3х4 см.

 

ПИТАННЯ: Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  -   

з 2 липня 2018 р.

Термін подачі документів на спеціальність «Дизайн зачісок та стилю»  -  

з 12 липня по 20 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Коли проходить творчий конкурс? 

ВІДПОВІДЬ: Строки проведення творчого конкурсу МФ КНУКіМ по спеціальності «Дизайн зачісок та стилю» - 

з 21 липня по 26 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Чи є заочна форма навчання? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, на цій спеціальності є денна та заочна форма навчання.

 

ПИТАННЯ: Підкажіть, будь ласка, чи має університет гуртожиток і де він знаходиться? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, університет має 2 комфортабельні гуртожитки:

Гуртожиток №1 - вул. Парижської комуни 5.

Гуртожиток №2 - вул. Фалеївська 24 а.

 

ПИТАННЯ: Як проходить у студентів практика?

ВІДПОВІДЬ: Студенти проходять практику в професійних салонах і підприємствах м. Миколаєва та області, приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях з дизайну.

  

Адреса приймальної комісії: 

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17

Тел.: (0512) 47-00-69, 47-11-40 

моб.: (063) 352-17-01

  


 

        "Після закінчення школи в мене почалося самостійне життя. Коли я поступила до МФ НКУКіМ , то гадала, що життя моє не зміниться, буде як у школі. Але на щастя я помилялась. Я тут знайшла серед студентів своїх  старих друзів, вони навчаються на старших курсах і тому мені з захватом розповіли про студентське життя, та про тещо мене чекає попереду.

Дуже вразив концерт, що відбувся 1 вересня. Це було щось неймовірне! І хоча я ще мало знаю, але мені вже тут дуже подобається. Складаєтьс враження, що мене прийняли у велику сім` ю - тут всі такі веселі та привітні. Мені подобаються викладачі - майстри своєї справи. З ними завжди можна пожартувати, коли необхідно вони можуть і посварити, але це ж завжди по ділу. З ними можна порадитись з будь-якого питання, і отримати відповідь, не зважаючи ні на що. 

Я дуже щаслива, що обрала саме цей університет".

 Василенко Анастасія ДМ - 34

 

31118050 763794010495138 4977071032465620992 o

До дня Землі

У Міжнародний день Землі студенти МФ КНУКіМ поєднали приємне і корисне

Детальніше..

Майстер-клас гітарного виконання

У Миколаївській філії КНУКіМ відбувся майстер-клас від Юрія Радзецького

Детальніше..

PANGRAM-2017

Студенти Миколаївської філії КНУКіМ взяли участь у Міжнародному студентському конкурсі з каліграфії і леттерингу

Детальніше..

Зустрічаємо майбутніх студентів!

З 19 по 21 квітня у Миколаївській філії КНУКіМ відбулися дні відкритих дверей

Детальніше..

"Золота струна"

Студенти Миколаївської філії КНУКіМ взяли участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Золота струна-2018»

Детальніше..

DSC08780

Другий Гриль-Фест «Сhicken Капець»!

Студенти МФ КНУКіМ кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу організували другий Гриль-Фест під назвою «Сhicken Капець»!

Детальніше..

 facebook

Факультет мистецтв