Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2017 році прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі здобутого ОКР) здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. 

 

Програми фахових вступних випробувань (за неспорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня:

напрям підготовки "Культурологія" (скачать).

напрям підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність" (скачать).

напрям підготовки "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" (скачать).

 - напрям підготовки "Дизайн" (скачать).   

 - напрям підготовки "Музичне мистецтво" (скачать).   

 - напрям підготовки "Хореографія" (скачать).   

 напрям підготовки "Готельно-ресторанна справа" (скачать).

 напрям підготовки "Туризм" (скачать).

 

Факультет мистецтв