Історія

 Миколаївський філіал, як факультет культурно – освітньої роботи Київського державного інституту культури, розпочав свою роботу в 1971 poці. Навчання здійснювалось за двома напрямами: бібліотечна справа і культурно - просвітницька робота. Були відкриті кафедри культурно - освітньої роботи, хорового диригування, бібліотекознавства. Згодом ці кафедри стали основою 3 - х факультетів з напрямами підготовки фахівців музичного мистецтва, бібліотекознавства та соціокультурної діяльності. З 1 лютого 1999 року МФ КНУКіМ функціонує як відокремлений підрозділ у структурі Київського національного університету культури i мистецтв (ректор – Народний артист України, доктор педагогічних наук, професор М. М. Поплавський), що спрямовує здійснення наукової, освітньої і творчої роботи філії на університетському рівні.

Основним профілем діяльності навчально – наукового закладу є підготовка фахівців соціально – культурної сфери. Зараз у МФ КНУКІМ стаціонарною і заочною формами навчання охоплені майже 2000 студентів за напрямами “Культура” і “Мистецтво” із таких спеціальностей - “Документознавство та інформаційна діяльність”, “Книгознавство. Бібліотекознавство”, “Менеджмент соціально – культурної сфери”, “Організація культурно – дозвіллєвої діяльності”, “Музичне мистецтво”, “Хореографія”, “Дизайн”. 

Викладачами і студентами філії здійснюються наукові дослідження у галузі культури, мистецтва та народної творчості багатонаціонального населення Півдня України за планом постійної комплексної науково – дослідної теми: "Духовна культура Півдня України. Традиції. Сучасність". За участю науковців філіалу була розроблена "Програма відродження духовності, української та інших національних культур у Миколаївській області", проведено соціологічне дослідження "Народна художня культура Миколаївщини: історичні витоки та сучасні проблеми розвитку". Провідні фахівці філіалу брали безпосередню участь у роботі над державною програмою "Культура. Просвітництво. Дозвілля", яка об'єднала зусилля вчених, практиків національно – культурних товариств на пошук ефективних шляхів розвитку української культури та культур національних меншин.  

 Плідно розвивається художньо – творча діяльність філії. Народний хоровий колектив кафедри Музичного виконавства (керівник проф. Шпачинський О.А.), неодноразовий переможець Всеукраїнських конкурсів хорових колективів ім. М.Леонтовича та ім. П. Демуцького і є одним із кращих хорів в Україні. Лауреатом міжнародних і всеукраїнських конкурсів також став порівняно молодий колектив народного танцю „Миколаїв – Трицвіт” (керівники  Мерлянов М.В. та Мерлянова О.А.), який у 2002 році отримав почесне звання народного і неодноразово перемагав у Міжнародних фестивалях і конкурсах. Добре відома на Україні активна діяльність молодіжного театру “Стук”, команди КВК “Баламутки” та інших творчих колективів.

 У 1975 poцi філія випустила 189 перших фахівців, а сьогодні їх чисельність зросла до трьох тисяч. Більшість працівників сфери культури Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Черкаської областей, Автономної Республіки Крим – випускники філії КНУКіМ.

 Зараз у філії працюють 5 докторів наук і професорів, 46 кандидатів наук і доцентів, 4 заслужених діячів мистецтв України, 6 заслужених працівників культури України, а також заслужений художник України, заслужений тренер України, заслужений винахідник України. Серед них доктор наук професор Рой Є.Є., заслужені діячі мистецтв України Приходько О.К., Єнтіс Л.С., заслужені працівники культури України Іванов О.К., Федотова Н.В., Шпачинський О.А., Мерлянов М.В., заслужений художник України Макушин Ю.А. та ін.

 Матеріальна база філії дозволяє забезпечити високоякісний навчальний процес. Філія має три навчальних корпуси з сучасними навчальними аудиторіями. Створено п’ять лабораторій комп’ютерної техніки з локальною комп’ютерною мережею та Інтернет – технологіями. При кожній кафедрі діють спеціалізовані навчальні лабораторії. Для студентів дизайну, образотворчого і декоративно – ужиткового напряму створені творчо – виробничі майстерні та художні студії. Діяльність музичних кафедр повністю забезпечена спеціалізованими аудиторіями, музичними інструментами і технічними засобами. Бібліотека філії налічує близько 90 тис. примірників наукової, навчальної і мистецтвознавчої літератури.

 Філія має розгалужену інфраструктуру організації творчості і дозвілля. Студенти мають можливість реалізувати власні творчі прагнення у художньо – мистецьких гуртках, брати участь у творчих проектах, відвідувати спортивні секції тощо. До послуг студентів два гуртожитки, які дозволяють забезпечити впорядкованим житлом усіх студентів.

Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв є сучасним вищим навчальним закладом, який впевнено займає провідне місце на ринку освітніх послуг серед ВУЗів соціально – культурної сфери, має своє неповторне обличчя, бездоганну репутацію, добрі традиції та творчі досягнення. 

 

Факультет мистецтв