Методичні вказівки та рекомендації

 

Кафедра культурно-дозвіллєвої діяльності:

- Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни: "Організація масових свят" (скачать)

- Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни: "Організація діяльності закладів культури" (скачать).

- Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни: "Індустрія дозвілля і розваг"  (скачать).

- Методичні вказівки (зразок) (скачать).

 

 

Кафедра соціально – гуманітарних дисциплін:

- Загальні методичні рекомендації для підготовки письмових робіт (скачать).

- Методичні вказівки до написання курсової роботи (скачать).

- Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Індустрія дозвілля і розваг» (скачать).

 

 

Кафедри документознавства та інформаційних систем:

Методичні вказівки до написання курсових робіт  (інформація ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

 

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційно- аналітична діяльність” (скачать).

 - Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Керування документаційними процесами” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Спеціальні системи документації” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Управлінське документознавство” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційно-аналітична діяльність” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни Інформаційно-аналітична діяльність (КББ)” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційний менеджмент” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Управлінське документознавство” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни Аналітико-синтетична обробка документів (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни Аналітико-синтетична переробка документної інформації (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни  “Бібліографічна діяльність” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Документознавство” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни Державна інформаційна політика” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни Інформаційний бізнес” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни Лінгвістичні основи документознавства (у т. ч. стилістика й редагування)” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Методики вивчення документів” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни Національні бібліотеки світу” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни Наукова експертиза документів” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни Організація документообігу в органах державної влади” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Реклама інформаційних ресурсів” (скачать).

- Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Стандартизація та сертифікація” (скачать).

- Методичні розробки з курсу “Бібліографознавство” (скачать).

- Методичні розробки з курсу “Книгознавство” (скачать).

- Методичні розробки з курсу “Книга в культурі України” (скачать).

 

 

 

Кафедра менеджменту:

- питання з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (скачать).

питання з дисципліни «Інноваційні технології в готельному бізнесі» (скачать).

питання з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (скачать).

питання з дисципліни «Інвестування» (скачать).

питання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (скачать).

питання з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (скачать).

питання з дисципліни «Фінансовий аналіз» (скачать).

питання з дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» (скачать).

питання з дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві (в т.ч. стандартизація, сертифікація, метрологія)» (скачать).  

 

Факультет мистецтв