ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом 

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

 

 

Творчий конкурс з фаху «Музичне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Музичне мистецтво», спеціалізація: «Диригентсько-хорова».

 На даний напрям приймаються особи, які мають фахову підготовку за програмами мистецьких навчальних закладів І рівня акредитації, а також, як виняток, особи, які мають повну загальну середню освіту і фахову підготовку відповідно до програм музичних навчальних закладів.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог.  

Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації «Диригентсько-хорова»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання: 

• продиригувати два хорові твори, різні за характером та метром, один з яких – a capрella; 

 • виконати напам'ять на фортепіано партитуру хорового твору a caрpella, надавши аналіз виконуваної партитури висвітлюючи питання музичної форми, фактури, тонального плану та місця музичного твору у творчому спадку композитора;

• виконати в народній (або академічній) манері два вокальних твори із супроводом. 

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

• продемонструвати рівень володіння комплексом диригентських та вокальних умінь, розвинений музичний слух; теоретичні музичні знання та здатність коротко, логічно і професійно формулювати думку;

• виявити розуміння художньо - образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;

 • виявити здатність до емоційного відгуку та сценічного перевтілення;

 • продемонструвати художньо - інтерпретаційні уміння та вольовий креативний посил в диригуванні.

 ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

 із супроводом

 Верьовка Г. «Не забудь юних днів», «Ой ходив чумак», «Ходила я по садочку», «Ой на горі жита много»

 Гулак - Артемовський С. «Там, за тихим, за Дунаєм» з оп. «Запорожець за Дунаєм»

 Гладкий Г. Обр. Л. Ревуцького «Заповіт»

 Лисенко М. «А вже весна»

 Майборода П. «Розляглися тумани»

 Моцарт В. А. Реквієм «Dies ire», Messa C- dur «Sanctus».

 Пашкевич А. «Фронтові побратими», «Степом, степом», «Лебеді материнства»

 Рахманінов С. «Слава народу»

 Ревуцький Л. «Ой, чого ти почорніло»

 Рубінштейн А. «Ноченька» хор з опери «Демон»

 Шамо І. «Стоїть над Волгою курган»

 Шуберт Ф. Messa G-dur «Kyrie»

 a cappella

 Авдієвський А. «Чуєш, брате мій», «Колискова», «Павочка ходить», «Добрий вечір тобі, пане господарю»

 Верьовка Г. «Ой там, за Дунаєм», «Ой ти, дівчино, чом зажурилась», «Сховалось сонце за горою», «Жито, мати», «Ой дівчино Уляно»

 Іконник В. «Сонце заходить»

 Калінніков В. «Кондор», «Зима», «Элегия»

 Козицький П. «Зелений кудрявчик»

 Колеса Ф. «В гаї зелененькім»

 Кошиць О. «Ой у полі криниченька», «Бодай тая степовая могила запала»

 Левашов В. «В камышах лебедушка»

 Леонтович М. «Мала мати одну дочку», «Дударик», «Щедрик», «Піють півні», «Пряля», «Козака несуть», «Ой там, за горою», «Ой, у полі плужок оре»

 Лисенко М. «Ой гай, мати, гай зелений»; «Стелися барвінку», «Сон», «Пливе човен»

 Людкевич С. «Ой зацвіли фіалочки», «Гагілка»

 Мендельсон Ф. «Лес»

 Орфєєв О. «Ой у полі жито»

 Рахманінов С. «Богородице, Діво, радуйся»

 Ревуцький Л. «Прилетіла перепілонька»

 Ступницький В. «Прилетів сокіл до віконця», «Жала Улянка шовкову траву»

 Чайковський П. «Ночевала тучка золотая»

 Чесноков П.. «Не цветочек в поле вянет»

 Шамо І. «Веснянка»

 Рекомендована література:

1. Алексеев Б. Учебник гармонии / Алексеев Б., Мясоедов А. – М., 1980.

 2. Друзкин М. История зарубежной музики / Друзкин М. – М., 1989. – Вып. 3. – М., 1976. – Вып. 7.

 3. История русской музыки / общ. ред О. Левашовой, И. Кандинского. – М., 1987.

4. История украинской музыки. – М., 1981.

5. Казачков С.А. Дирижёрский аппарат и его постановка / С.А.Казачков. – М., 2007. 

6. Колесса М. Ф. Основи техніки диригування / М. Ф. Колесса. – К., 1981. 

7. Конерштейн М.М. Вопросы дирижирования / М. М. Конерштейн. – К.: Музыка, 2002.  

 8. Матюхин В. П. Основы теории дирижирования (методические указания) / В. П. Матюхин. – Х., 2006.

 9. Мусин И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Л.: Музыка, 2007.

 10.Мюллер Т. Ф. Гармонія / Мюллер Т. Ф. – М.,1981.

 11.Розумний І. К. Практичний посібник диригування / І. К. Розумний. – К., 2009.

 12.Сивизьянов А.С. Проблемы мышечной свободы дирижёра хора / А.С. Сивизьянов. – М.: Музыка, 2003.

Програму творчого конкурсу можна скачати ТУТ

Факультет мистецтв