На навчання приймаються особи, які мають диплом «Кваліфікований робітник», «Молодший спеціаліст», «Бакалавр»

на ІІ або ІІІ курс денної/заочної форми

без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів

фізичних та юридичних осіб.

 

 Консультує: Федотова Наталія Вікторівна - тел. (050) 318-67-70.

 

Згідно Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв, які розроблені Приймальною комісією Київського національного університету культури і мистецтв відповідно до законодавства України, у тому числі до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, Акту узгодження переліку спеціальностей, за яками здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та ліцензованого обсягу університету, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 14 грудня 2015 року та затверджені Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв (Протокол № 11 від 15 грудня 2015 року):

   

 

 - На навчання для здобуття ступеня бакалавра Київський національний університет культури і мистецтв приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до Київського національного університету культури і мистецтв для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

  

 

- Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до Київського національного університету культури і мистецтв для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання.

Приймальна комісія Київського національного університету культури і мистецтв зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV–VI та пунктом 14.1 розділу XІV цих Правил прийому.

 

Факультет мистецтв