Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв:

 

Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на основі здобутого ОКР (ІІІ курс) - (скачати)

 

Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на основі здобутого ОКР (ІІ курс) - (скачати)

 

Програми фахових вступних випробувань (за неспорідненою спеціальністю) на основі здобутого ОКР (ІІ курс) - (скачати)

 

 Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2016 році прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

 

  • Програма вступного випробування з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (для всіх):

 

 ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста: 

- спеціалізація "Дизайн" (скачать).

- спеціалізація "Хореографія" (скачать).

- спеціалізація "Музичне мистецтво" (скачать).

- спеціалізація "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  (Документознавство та інформаційна діяльність)" (скачать).

- спеціалізація "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія)" (скачать).

- спеціалізація "Культурологія" (скачать).

- спеціалізація "Економіка" (скачать).

- спеціалізація "Готельно-ресторанна справа" (скачать).

- спеціалізація "Міжнародний туризм" (скачать).   

 

Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2017 році прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі здобутого ОКР) здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. 

 

Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня:

напрям підготовки "Культурологія" (скачать).

напрям підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність" (скачать).

напрям підготовки "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" (скачать).

 - напрям підготовки "Дизайн" (скачать).    

 напрям підготовки "Музичне мистецтво" (скачать).

 напрям підготовки "Готельно-ресторанна справа" (скачать).

 напрям підготовки "Туризм" (скачать).   

 

Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2017 році прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі здобутого ОКР) здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. 

 

Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня:

напрям підготовки "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" (скачать).

напрям підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність" (скачать).

 напрям підготовки "Хореографія" (скачать).

 напрям підготовки "Музичне мистецтво" (скачать).

 - напрям підготовки "Дизайн" (скачать).   

 - напрям підготовки "Економіка підприємства" (скачать).   

 напрям підготовки "Готельно-ресторанна справа" (скачать).

 напрям підготовки "Туризм" (скачать).   

 

Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2017 році прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі здобутого ОКР) здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. 

 

Програми фахових вступних випробувань (за неспорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня:

напрям підготовки "Культурологія" (скачать).

напрям підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність" (скачать).

напрям підготовки "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" (скачать).

 - напрям підготовки "Дизайн" (скачать).   

 - напрям підготовки "Музичне мистецтво" (скачать).   

 - напрям підготовки "Хореографія" (скачать).   

 напрям підготовки "Готельно-ресторанна справа" (скачать).

 напрям підготовки "Туризм" (скачать).

 

Факультет мистецтв